Brasserie Alt Arce, gevestigd aan Raadhuisplein 16,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.altarce.nl
Raadhuisplein 16
077-4732777

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Brasserie Alt Arce verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door uw CV door te sturen bij het reageren op een vacature
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Brasserie Alt Arce verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Brasserie Alt Arce analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Brasserie Alt Arce neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brasserie Alt Arce) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Brasserie Alt Arce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van maximaal 1 jaar.

Persoonsgegevens > tot stopzetting samenwerking > facturatie
Personalia > tot stopzetting samenwerking > facturatie, dienstverlening
Adres > tot stopzetting samenwerking > facturatie
Sollicitatie > afwijzing > verwijderen uit bestand
Enzovoort > tot stopzetting samenwerking > facturatie, dienstverlening

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Brasserie Alt Arce deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brasserie Alt Arce blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Brasserie Alt Arce uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

TOEGANG WEBSITE

U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële doeleinden/aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Brasserie Alt Arce gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Brasserie Alt Arce verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Brasserie Alt Arce neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@altarce.nl. Uw gegevens worden beschermt middels een SSL certificaat.